ano ang tradisyonal na proseso ng pagmimina at ang epekto nito sa lupa