sample ng plano sa marketing para sa kagamitan sa pagmimina