anong kagamitan ang ginagamit para sa bukas na hiwa