gamit na kagamitan upang makahanap ng ginibebenta na ginto