mabibigat na kagamitan para sa mas mababa ang pagbebenta sa egypt