anong uri ng li ne pandurog ang gumagawa ng pinakamataas na halaga ng mga multa